Profylaktické prohlídky

Co to vlastně je?

Profylaktická prohlídka je komplexní vizuální a elektrickou kontrolou stroje s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi i specifikacemi vnějšího prostředí. Jedná se o preventivní úkon, který má za úkol zajistit spolehlivost provozu stroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy.

Proč dělat prohlídku?

Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během prohlídky je vypracován „Protokol o stavu zařízení", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené údaje. Součástí protokolu je i doporučení k dalšímu provozu zdroje.

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách a prioritě zálohované zátěže, minimálně však jednou ročně.

Součástí profylaktické prohlídky je:

 • kontrola parametrů okolního prostředí stroje
 • vyčištění interiéru stroje od prachu a nečistot
 • odvápnění stroje
 • vizuální a mechanická kontrola výkonových obvodů stroje
 • vizuální kontrola ventilačního systému stroje
 • kontrola řídicí elektroniky stroje
 • kontrola a kalibrace měřených veličin stroje
 • kontrola záznamu událostí, zda nebyly některé parametry v minulosti mimo meze a zda nedošlo k výstražným hlášením
 • test stroje ve všech provozních režimech
 • aktualizace řídícího softwaru stroje a kontrola kompatibility s doporučením výrobce
 • kontrola celistvosti elektrických obvodů, dotažení svorek
 • vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu stroje a doporučením k dalšímu provozu

V případě zájmu o tuto službu volejte nebo vyplňte náš krátký formulář.

Děkujeme

Tým GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.

Napište nám