Profylaktické prohlídky – GASTRO SERVIS Plzeň
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profylaktické prohlídky

 

Co to vlastně je?

 
Profylaktická prohlídka je komplexní vizuální a elektrická kontrola stroje s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi i specifikacemi vnějšího prostředí. Jedná se o preventivní úkon, který má za úkol zajistit spolehlivost provozu stroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy.
 
 
 
GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
 
 
 
 
 

Proč dělat prohlídku?

 
Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během prohlídky je vypracován „Protokol o stavu zařízení”, kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené údaje. Součástí protokolu je i doporučení k dalšímu provozu zdroje.

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách a prioritě zálohované zátěže, minimálně však jednou ročně.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.
 
 
 

Součástí profylaktické prohlídky je:

 
 • kontrola parametrů okolního prostředí stroje,
 • vyčištění interiéru stroje od prachu a nečistot,
 • odvápnění stroje,
 • vizuální a mechanická kontrola výkonových obvodů stroje,
 • vizuální kontrola ventilačního systému stroje,
 • kontrola řídící elektroniky stroje,
 • kontrola a kalibrace měřených veličin stroje,
 • kontrola záznamu událostí, zda nebyly některé parametry v minulosti mimo meze a zda nedošlo k výstražným hlášením,
 • test stroje ve všech provozních režimech,
 • aktualizace řídícího softwaru stroje a kontrola kompatibility s doporučením výrobce,
 • kontrola celistvosti elektrických obvodů, dotažení svorek,
 • vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu stroje a doporučením k dalšímu provozu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě zájmu o tuto službu volejte
 
 
 
 
 
 
+420 377 380 749
 
+420 377 381 605
 
 
 
 
 
 
 
nebo
 
 
 
 
vyplňte náš krátký formulář uvedený níže
 
 
 
 
 
 
 
 

Napište nám

 

"*" indicates required fields

*
 
 
 
 
Děkujeme Tým GASTRO SERVIS Plzeň s.r.o.