TECHNICKÝ SERVIS

Servisní činnost ve firmě zajišťují profesionálně vyškolení servisní technici. Středisko servisu má výborné odborné a technické zázemí k provádění montáží zařízení a jejich údržby. Provádíme také profylaktické prohlídky – preventivní úkon, který má za úkol zajistit spolehlivost provozu stroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy.